Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2865. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi ter ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7766.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi ter ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
– 591/2 k.o. Gibina
preneha status Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi ter grajeno javno dobro.
2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi in statusa grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, do celote, matična št. 1332163000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2019-6
Šafarsko, dne 22. oktobra 2019
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič