Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2861. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-155 za zemljišča s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog, stran 7763.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-155 za zemljišča s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog
1. 
S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za zemljišča s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog v območju EUP PO-155 iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN_Pocek, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 3/19) – v nadalj.: OPN Postojna.
2. 
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za zemljišče s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog v območju EUP PO-155 so:
»Na zemljišču s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog je zaradi tehnoloških zahtev dopustna višina novih objektov 11,0 m.«
3. 
(1) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1349.
(2) Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Št. 03201-10/2019-8
Postojna, dne 24. septembra 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič