Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2851. Obvezna razlaga tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina, stran 7736.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni seji dne 17. 10. 2019 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18)
1. člen 
Sprejme se obvezno razlago tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18).
2. člen 
Obvezna razlaga tretjega odstavka 19. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18) se sprejme v naslednjem besedilu:
»"Pri novogradnjah manj zahtevnih in zahtevnih objektov je treba zagotoviti zadosten varnostni odmik od objekta do gozdnega roba, v širini 25,00 m", se razlaga na način, da se varnostni odmik zagotovi v primerih, ko znaša drevesna višina na gozdnem robu v posamičnem primeru 25,00 m. V primerih, ko je drevesna višina gozdnega roba manjša od 25,00 m se varnostni odmik objekta od gozdnega robu določa glede na dejansko drevesno višino gozdnega roba.«
3. člen 
Obvezna razlaga štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18) se sprejme v naslednjem besedilu:
»"Skladen s soglasjem organa, pristojnega za varstvo pred požarom" se razlaga na način, da je soglasje pristojnega organa za varstvo pred požarom pridobljeno tudi, če je izdelan elaborat zasnove požarne varnosti ali študija požarne varnosti v skladu s predpisi in pod pogojem, da ni pristojnega organa za izdajo soglasja za varstvo pred požarom.
Besedilo o odmikih pa se razlaga tako, da so v povezavi s 64. členom odmiki novih stavb na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih območjih zaradi zagotavljanja požarne varnosti:
– najmanj 5,0 metrov od sosednje parcele ali
– najmanj 3,0 metre od sosednje parcele, če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima parcelama namenjenima gradnji ali
– je odmik drugačen od 3,0 oziroma 5,0 metrov, pri čemer je za tak odmik v vsakem primeru obvezna zasnova požarne varnosti ali študija požarne varnosti, ki izkazuje ustreznost odmika iz vidika požarne varnosti.«
4. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-107/2019-2
Hrpelje, dne 17. oktobra 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost