Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2844. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice, stran 7732.

  
Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Brežice 
1. člen 
Za podžupana Občine Brežice imenujem Bogdana Palovšnika, roj. 28. 8. 1972, stanujočega Slovenska vas 48m, Jesenice na Dolenjskem.
2. člen 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen 
Podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter opravljal posamezne naloge na podlagi pooblastila iz pristojnosti župana, na področju infrastrukture.
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-2/2019
Brežice, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan