Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2843. Sklep o razrešitvi podžupanje Občine Brežice, stran 7731.

  
Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in šestega odstavka 40. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P 
o razrešitvi podžupanje Občine Brežice 
1. člen 
Podžupanjo Občine Brežice, Katjo Čanžar, roj. 21. 7. 1984, stanujočo Arnovo selo 32 a, Artiče, se sporazumno razreši.
2. člen 
Podžupanja je bila imenovana z dnem 20. 12. 2018 in funkcijo opravlja poklicno do vključno 14. 10. 2019.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 14. 10. 2019 dalje.
Št. 108-1/2018
Brežice, dne 14. oktobra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan