Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2833. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 7694.

  
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl. US) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 
1. člen 
Četrta alineja prvega odstavka 8. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16; v nadaljevanju: Splošni akt) se spremeni, tako, da se glasi:
»– za radijske frekvence 470–790 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko radiodifuzijo: 500 + 150 x D(3) x D(4) točk«
2. člen 
(1) V tretjem odstavku 11. člena Splošnega akta se tabela za faktor B spremeni, in se po novem glasi:
Radiofrekvenčno območje
Vrednost 
faktorja B
do vključno 470 MHz
10
nad 470 MHz do vključno 960 MHz
2
nad 960 MHz do vključno 2.300 MHz
1
nad 2.300 MHz do vključno 3.400 MHz
0,6
nad 3.400 MHz do vključno 5.000 MHz
0,5
nad 5.000 MHz do vključno 10.000 MHz
0,4
nad 10.000 MHz do vključno 17.700 MHz
0,3
nad 17.700 MHz do vključno 23.600 MHz
0,2
nad 23.600 MHz do vključno 40.000 MHz 
0,1
nad 40.000 MHz do vključno 71.000 MHz
0,01
nad 71.000 MHz 
0,001
(2) Peti odstavek 11. člena Splošnega akta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se faktor E za frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (za prizemne sisteme, preko katerega se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve preko javnih ali zasebnih omrežij, BWA, in MMDS sisteme), ki se podelijo za del ozemlja Republike Slovenije in za P-P zveze podeljene na podlagi javnega razpisa, ne glede na radiofrekvenčno območje določi v odvisnosti od števila prebivalcev (P) zajetih z območjem pokrivanja po enačbi:
E= 15*10-6 x P zaokroženo na celoštevilsko vrednost.
Faktor P je enak številu prebivalcev zajetih z območjem pokrivanja. Za podatke o prebivalcih zajetih z območjem pokrivanja, se uporabijo zadnji razpoložljivi podatki Statističnega urada RS, ki so objavljeni na spletni strani ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.«
3. člen 
(1) V 12. členu Splošnega akta se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»(7) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc v pasu 694–791 MHz se v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021, pomnoži s faktorjem 0,3.
»(8) Za frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (za prizemne sisteme, preko katerega se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve preko javnih ali zasebnih omrežij, BWA, in MMDS sisteme) in za P-P zveze podeljene na podlagi javnega razpisa, se za leto podelitve obračuna faktor 0,3; za drugo leto faktor 0,5; za tretje leto pa faktor 0,7. Faktor se ne upošteva skupaj s faktorjem iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Določbe 1. člena, prvega odstavka 2. člena in nov osmi odstavek 12. člena, opredeljen v 3. členu tega splošnega akta se začnejo uporabljati s 1. 1. 2021.
(2) Za veljavne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za fiksne zveze, kjer se faktor B iz 2. člena tega splošnega akta spremeni, se število točk ne spremeni, za ostale odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc se izdajo nove odločbe o določitvi števila točk do konca leta 2020 in začnejo veljati s 1. 1. 2021.
5. člen 
(končna določba) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2019/29
Ljubljana, dne 15. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0034
Mag. Tanja Muha 
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti