Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2832. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019, stran 7694.

  
Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 3. oktobra 2019 sprejel
S K L E P 
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019 
1. člen 
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2019 znaša 871,34 eura oziroma 637,82 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen 
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2019 znaša 3.485,36 eura oziroma 2.551,28 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
3. člen 
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2019 znaša 226,55 eura.
4. člen 
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, se od 1. decembra 2019 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 498,84 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, se od 1. decembra 2019 dalje odmeri največ v višini 1.995,37 eura.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019/12-2/1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-2611-0062
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec 
predsednik