Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2743. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 7458.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Prevole in Osnovne šole Žužemberk na 4. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje
429,49 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)
359,41 EUR
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja v vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,96 EUR/dan.
2. 
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 416,90 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 2,13 EUR.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije cene programov pa se uporabljajo od 1. 6. 2019 dalje.
4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št.: 602-3/2017-12, z dne 22. 12. 2017.
Št. 602-4/2019-4
Žužemberk, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež