Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2736. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada, stran 7429.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJN, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 46/09), 29. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06), 13. člena Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 (Uradni list RS, št. 87/16, 8/18, 44/18) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 1. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada 
1. člen 
Finančna sredstva se zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada v višini 55.857,70 € z DDV za kritje stroškov, ki so nastali ob izvajanju nujnih sanacijskih del na makadamskih in asfaltnih cestah, ki so posledica neugodnih vremenskih razmer (obilnih in močno deževje) v mesecu juliju, avgustu in septembru 2019 na naslednji odsekih:
Cesta Zloganje 
JP 899002
Cesta Stara Bučka Kirar
JP 899782
Cesta Hrastulje Šterk
LC 399071
Cesta na Vinji vrh, Tomažja vas, Dobruška vas
LC 295392, LC 399031
Cesta Goriška gora–Gabrnik
JP 899621
Cesta Gabrnik Sintič
JP 899621
Cesta Jarčji vrh Plut–Rodič
JP 900011
Cesta Gorenje Radulje Rihtar–Leskovar
JP 899861
Cesta Gorenje Radulje Železnik
javno dobro
Cesta Hrastulje Brulc GEOS
JP 899471, LC 399071
Sanacijska dela čiščenje cest – plazovi in nanosi Klenovik–Zagrad–Škocjan
Zloganje bankine
JP 899002
Cesta Hrastulje Jenič bankine
JP 899431
Cesta Dule–Štrit bankine
LC 399081
Cesta Klenovik–Hrastenk–Stara vina
JP 899531, JP 899521
Cesta Klenovik–Hrastenk–Zagradska gora
LC 399151
Cesta Gorenje Radulje–Močvirje plaz
LC 399191
Cesta Stopno Nečemer–Smrekar
JP 899801
Cesta Dolnja Stara vas
JP 899301
Cesta Dolnja Stara vas Kolesnik
LC 399061
Cesta Dobruška vas Deteljica
LC 399031
Cesta Tomažja vas–Ruhna vas Obrč
LC 399041
Cesta Dolnja Stara vas Lindič Cvelbar
JP 899291
Cesta Stara Bučka–Stopno bankine, drevje
LC 399181
Cesta Gornja Stara vas
LC 372261
Cesta Segonje–Dule
javno dobro
Cesta Osrečje Zajc–Ančimer
javno dobro
Cesta Bregonce–Segonje–Goriška vas
JP 899401, JP 899001
Cesta Škocjan–Dolenje Dole kanal, prepust fi 800
LC 399161
Urgentno čiščenje cest za zagotovitev prevoznosti
LC 191161, LC 399161
Cesta Dolenje Dole Banič
javno dobro
Cesta Dolenje Dole Štukelj
javno dobro
Most Podvrh–Bregance 
JP 899401
Cesta Močvirje–Gorenje Radulje–Bučka plazovi
LC 399191
Cesta Gabrnik Mrgole
JP 899651
Cesta Dolenje Dole–Jelendol–Otresk
LC 399211
Cesta Osrečje–Udovč
javno dobro
Cesta Zloganje Pirnar
JP 899701
Cesta Škocjan–Dolenje Dole Tramte propust
LC 399161
Cesta Lep stan
JP 899501
Cesta Jarčji vrh Plut–Rodič
JP 900011
Cesta Gorenje Radulje Rihtar–Leskovar
JP 899861
Cesta Gorenje Radulje Železnik
javno dobro
Cesta Grmovlje
LC 399051
Cesta Brezovica–Raški vrh–Jurman
JP 694241, JP 900111
Cesta Štrit
JP 900091
Cesta Osrečje Mlakar
javno dobro
Oziroma do višine proračunske rezerve v primeru dodatnih neugodnih vremenskih razmer, ki bi vplivale na poškodbo gospodarske javne infrastrukture.
2. člen 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2019 posebej specificirana.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler