Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2734. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica, stran 7428.

  
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14) ter 35. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 80/00) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene najemnin za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica, ki jih upravlja Komunala Ribnica d.o.o..
2. člen 
Cene najemnin za grobove znašajo:
– za enojni grob 17,00 EUR brez DDV,
– za dvojni grob 30,55 EUR brez DDV,
– za trojni grob 42,50 EUR brez DDV,
– za žarni grob 15,00 EUR brez DDV.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene uporabljajo od 1. 1. 2020 dalje. Določila pa se prično uporabljati sočasno z dnem uporabe novih cen, določenih v isti višini, v občinah Ribnica in Loški Potok.
Z dnem uveljavitve prenehajo veljati cene, ki veljajo od 15. 4. 2011, in Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 41/17, 72/17).
Št. 354-10/19
Sodražica, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec