Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2733. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora "Vi01.odo" Vinice, stran 7427.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2, (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora "Vi01.odo" Vinice 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev ID 1234 za enoto urejanja prostora "Vi01.odo" v naselju Vinice, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel *243, 1523, 1533, 1538, vse k.o. 1618 Vinice.
2. člen 
Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje stanovanjske stavbe določa natančno obliko ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora "A" in enote urejanja prostora "Vi01.odo" Vinice. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v Elaboratu lokacijske preveritve na risbi št. 2 in digitalnem podatku vi01_obm_lp_TM *shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Sodražica vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Ribnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1234
Št. 3500-1/19
Sodražica, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec