Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2728. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič, stran 7426.

  
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 3. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič (Uradni list RS, št. 38/19), 15. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič (Uradni list RS, št. 38/19) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1. člen 
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe na področju Občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe.
2. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe.
Cena storitve je 327,53 € na pokojnika (brez DDV).
3. člen 
Izvajalec gospodarske javne službe na območju občine Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2020 naprej.
Št. 007-03/2019-7
Semič, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič