Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2725. Razveljavitev Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov, stran 7421.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
R A Z V E L J A V I T E V   P R A V I L N I K A 
o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov 
1. člen 
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 41/15 – v nadaljevanju: pravilnik) se v celoti razveljavi.
2. člen 
Razveljavitev pravilnika začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-5/1
Rečica ob Savinji, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik