Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2717. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2019, stran 7416.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 4/2019
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 751/31, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 751/32, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 751/33, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc. št. 2971/28, k.o. 1323 – Veliki Trn.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko