Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2708. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje, stran 7382.

  
Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 18. členaStatuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Uradni list RS, št. 5/19) se za drugim odstavkom 1. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Cena prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnem oddelku znaša 865,28 eur mesečno na otroka.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2019.
Št. 602-3/2018-10
Kočevje, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič