Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«, stran 7380.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« 
1. člen 
V prvem odstavku 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« (Uradni list RS, št. 8/17, v nadaljevanju Odlok) se črta enajsta alineja.
2. člen 
V 14. členu Odloka se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Direktor organizira in vodi (strokovno) delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor sprejme sistemizacijo delovnih mest v soglasju z županom.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-001/2019
Kamnik, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar