Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2692. Spremembe Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019, stran 7365.

  
Številka:Su-I-4/19-10
Datum:7. 10. 2019
  
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) na 17. upravni seji z dne 7. 10. 2019 sprejelo
S P R E M E M B E     R A Z P O R E D A     D E L A     U S T A V N E G A     S O D I Š Č A 
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019 
I. 
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II./3. spremeni tako, da se ta glasi
II. 
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Rok Čeferin, član.
Namestnik predsednice senata je dr. Rok Čeferin.
III. 
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela.
Dr. Rajko Knez 
predsednik