Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2691. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja, stran 7352.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja.
(2) Program strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja je določen v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(prehodna določba) 
Strokovna usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se zaključijo v skladu z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja (Uradni list RS, št. 18/12).
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja(Uradni list RS, št. 18/12).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-258/2019/26
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
EVA 2019-1711-0023
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost