Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2511. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 6865.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 11. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 8. redni seji dne 4. septembra 2019 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje 
I. 
Občinski svet Občine Trebnje ugotavlja, da je članu Občinskega sveta Občine Trebnje – predstavniku romske skupnosti, Matiji Hočevarju, rojenemu 3. 7. 1932, stanujočemu Vejar 120, Trebnje, katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Trebnje dne 5. 12. 2018, zaradi smrti prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Trebnje.
II. 
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha tudi njegov mandat v Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti.
III. 
Posebna občinska volilna komisija Trebnje naj postopa skladno z določbami predpisov, ki urejajo lokalne volitve.
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-9/2019-5
Trebnje, dne 4. septembra 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti