Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2501. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče, stran 6853.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 7. redni seji dne 4. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče 
1. člen 
V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 60/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Predmet koncesije je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce na območju Občine Braslovče.«
2. člen 
V 5. členu odloka se črta 1. točka. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo: 2. točka postane 1. točka, 3. točka postane 2. točka, 4. točka postane 3. točka, 5. točka postane 4. točka in 6. točka postane 5. točka.
3. člen 
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred objavo javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena Občinski svet Občine Braslovče s sklepom določi število oddelkov, za katere se podeli koncesija za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-19/2019
Braslovče, dne 4. septembra 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti