Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2484. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 6765.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
1. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v petek, 13. septembra 2019, od 12.00 do 18.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
2. člen 
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v nedeljo, 15. septembra 2019, od 8.00 do 10.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
3. člen 
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v nedeljo, 15. septembra 2019, od 12.00 do 17.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
4. člen 
Prepoved prometa iz 1. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
G2-104 
1136
SP. BRNIK–KRANJ
2.
A2 
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
3.
A2 
KRANJ V–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) 
4.
A1
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)
5.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
OD PRIKLJUČKA CENTER (A1) DO KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO
5. člen 
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
OD KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO DO PRIKLJUČKA RUDNIK (A1) 
2.
A1
LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
3.
A2
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK JESENICE-VZHOD
4.
R1-209
1063
RONDO LESCE
1088
LESCE–BLED
1089
BLED–SOTESKA
5.
CESTA SVOBODE NA BLEDU
OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO
6. člen 
Prepoved prometa iz 3. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
CESTA SVOBODE NA BLEDU
OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO
2. 
R1-209
1063
RONDO LESCE
1088
LESCE–BLED
1089
BLED–SOTESKA
3.
R2-452
208
LESCE–ČERNIVEC
4.
LC-848502
LETALIŠKA ULICA
5.
LC-348051
LESCE–HLEBCE–ZAPUŽE 
6.
LC-348011
BEGUNJE–MOŠNJE–PODNART
7.
R3-638
1132
BEGUNJE–BISTRICA (TRŽIČ)
8.
A2
PRIKLJUČEK JESENICE V–IZVOZ VODICE
9.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
10.
R2-410 
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
11.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
12.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
13.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
14.
A2
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
15.
G2-104 
1136
KRANJ–SP. BRNIK
7. člen 
Prepoved prometa iz 1., 2. in 3. člena te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.
8. člen 
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.
9. člen 
Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, določenega v 1., 2. ali 3. členu te odredbe, lahko policisti dovolijo promet vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-236/2019/5
Ljubljana, dne 5. septembra 2019
EVA 2019-1711-0026
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost