Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2460. Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, stran 6724.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem odlokom se v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, določi, da sta otroški igrišči v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje degradirano okolje.
(2) Območje otroških igrišč v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje, ki je določeno kot degradirano okolje, obsega zemljišča ali dele zemljišč s:
– parc. št. 717/1, 717/2, 717/3 in 717/4, vse k. o. Celje, na območju vrtca Anice Černejeve – Enota Mavrica ter
– parc. št. 161/1, 161/2, 162/1, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 163/1, 164/1 in 164/2, vse k. o. Celje, na območju vrtca Zarja – enota Ringa raja.
2. člen 
(program ukrepov) 
S tem odlokom se sprejme Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na otroškem igrišču v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškem igrišču v vrtcu Zarja – enota Ringa raja v Mestni občini Celje, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2019
Ljubljana, dne 29. avgusta 2019
EVA 2018-2550-0112
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost