Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2457. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 1295/1, 1324/2, k.o. 1132 – Primož, stran 6709.

  
Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, št. 37/11 in 54/16) župan Občine Šentjur s tem
J A V N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 1295/1, 1324/2, k.o. 1132 – Primož 
I. 
Javno se razgrne elaborat lokacijske preverite za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1295/1, 1324/2, k.o. 1132 – Primož, številka elaborata LP – 01/2019, Arhitektis Matej Tisel s.p., Ulica A. Martina Slomška 5, 3230 Šentjur, april 2019, (ID št. PA: 1302), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občini Šentjur vložil pobudnik lokacijske preveritve.
II. 
Dokument iz prve točke bo s pripadajočo dokumentacijo od 26. 8. do vključno 10. 9. 2019 javno razgrnjen na Oddelku za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, Občinske uprave Občine Šentjur (soba 212) in na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si.
III. 
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje pripombe k razgrnjenim dokumentom pisno na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na elektronski naslov obcina.sentjur@sentjur.si ali jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, 10. 9. 2019, ob 15.00.
Občina Šentjur bo proučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si in poslala fizičnim oziroma pravnim osebam, ki bodo podale pripombe.
IV. 
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Šentjur in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 3505-0001/2019(261)
Šentjur, dne 22. avgusta 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci