Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2456. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226), stran 6709.

  
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226) 
I. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen, ki ga je izdelalo podjetje KTNK Andrej Kotnik s. p., Urbanizem arhitektura oblikovanje, Dobja vas 127, 2390 Ravne na Koroškem, pod številko KTNK-03-19, z dne julij 2019. Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska cona Legen ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1226.
II. Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske cone Legen vključuje parcelo s parcelno številko 95/71 k.o. Legen, na kateri želi investitor graditi petnajst stanovanjskih hiš.
III. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen z identifikacijsko številko 1226, bo potekala od 16. 9. 2019 do vključno 18. 10. 2019. V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 25. septembra 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen, bo javno objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-razgrnitve ter javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2350 Slovenj Gradec, v avli prvega nadstropja v času uradnih ur.
IV. Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjen osnutek OPPN stanovanjska cona Legen – pripombe« ali na elektronski naslov: info@slovenjgradec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN stanovanjska cona Legen, iden. št. 1226«. Za pisne pripombe se lahko uporabi obrazec dostopen na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-razgrnitve in na mestu razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 18. 10. 2019.
VI. Mestna občina Slovenj Gradec bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ta bodo objavljena na strani občine http://www.slovenjgradec.si/.
VII. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-razgrnitve in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0026/2018
Slovenj Gradec, dne 26. avgusta 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler