Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2454. Sprememba št. 1 Statuta Občine Žiri, stran 6693.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/20 – UPB2, 76/20, 79/20, 51/20, 40/20 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S P R E M E M B O  Š T.  1  S T A T U T A 
Občine Žiri 
1. člen 
V prvem odstavku 112. člena Statuta Občine Žiri, se besedna zveza »Uradni list Republike Slovenije« nadomesti z besedno zvezo »Uradno glasilo slovenskih občin«.
2. člen 
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017-2
Žiri, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj