Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2444. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 6666.

  
Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10, 62/10, 40/11, 40/11) 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje 
1. člen 
Občina Dobje bo v letu 2019 zagotavljala izvajanje programa pomoč družini na domu, v okviru izvajalca Centra za socialno delo Šentjur, in sicer:
– v obsegu 27,5 efektivnih ur mesečno.
2. člen 
Občinski svet Občine Dobje daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu,
– ob delovnikih (od ponedeljka do petka) v višini 17,22 EUR na efektivno uro
– za storitve opravljene v nedeljo v višini 18,21
– za storitve opravljene v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne v višini 18,41 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za efektivno uro socialne oskrbe, ob delovnikih 5,34 EUR.
Razliko do ekonomske cene v višini 11,88 EUR/ef. uro subvencionira Občina Dobje.
4. člen 
Cena efektivne ure socialne oskrbe na domu, opravljene v nedeljo, za uporabnike znaša 6,94 EUR. Razliko do ekonomske cene v višini 11,27 EUR na efektivno uro subvencionira Občina Dobje.
5. člen 
Cena efektivne ure socialne oskrbe na domu, opravljene v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne, za uporabnike znaša 6,94 EUR. Razliko do ekonomske cene v višini 11,47 EUR na efektivno uro subvencionira Občina Dobje.
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje št.: 122-0007/2019 z dne 11. 7. 2019.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2019.
Št. 122-0007/2019
Dobje, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek