Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2442. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2019, stran 6665.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, julij 2019 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2019 v primerjavi z junijem 2019 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2019 je bil 0,020.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2019 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2019 v primerjavi z junijem 2019 je bil –0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2019 je bil 0,017.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2019 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,012.
Št. 9621-154/2019/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2019
EVA 2019-1522-0024
Bojan Nastav 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije