Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2438. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu, stran 6651.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 169. seji, dne 14. 12. 2018, se sprejme Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu.
2. člen 
Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2019
Ljubljana, dne 26. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0029
Dr. Jernej Pikalo 
minister za izobraževanje, 
znanost in šport