Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2282. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019, stran 5881.

  
Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
S K L E P 
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019 
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se na podlagi 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2019:
– otroški dodatek znaša:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo 
(v eurih)
Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih)
Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1
do 188,02
117,05
128,75
140,47
117,05
128,75
140,47
2
nad 188,03 do 313,37
100,08
110,63
121,12
100,08
110,63
121,12
3
nad 313,38 do 376,05
76,27
85,25
94,19
76,27
85,25
94,19
4
od 376,06 do 438,72
60,16
68,64
77,28
60,16
68,64
77,28
5
od 438,73 do 553,63
49,19
57,41
65,57
49,19
57,41
65,57
6
od 553,64 do 668,53
31,17
39,01
46,81
31,17
39,01
46,81
7
od 668,54 do 856,56
23,38
31,17
39,01
29,52
37,31
50,84
8
od 856,57 do 1.034,14
20,36
28,16
35,95
23,43
31,23
40,85
– dodatek za nego otroka znaša 102,40 eura, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 204,80 eura,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 eura, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 eura,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 286,72 eura,
– starševski dodatek znaša 258,09 eura,
– materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo 298,26 eura,
– plačilo dela rejniku znaša 135,68 eura.
II 
Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako, da od 1. julija 2019 znaša 402,18 eura.
III 
V skladu z 91. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se vse štipendije, razen štipendije Ad futura, z mesecem julijem 2019 uskladijo na naslednji način:
1. Državna štipendija
Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v eurih)
Osnovna višina za upravičenca 
do 18 let starosti (v eurih)
Osnovna višina za upravičenca 
nad 18 let starosti (v eurih)
1
do 313,37
97,28
194,56
2
od 313,38 do 376,05
81,92
163,84
3
od 376,06 do 438,72
66,56
133,12
4
od 438,73 do 553,63
51,20
102,40
5
od 553,64 do 668,53
35,84
71,68
Dodatki k državni štipendiji znašajo:
– dodatek za bivanje: 81,92 eura za dijaka in študenta;
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred
Povprečna ocena dijaka
Višina dodatka za uspeh 
(v eurih)
1
od vključno 4,0 do vključno 4,25
17,41
2
nad 4,25 do vključno 4,50
22,53
3
nad 4,50 do vključno 4,75
30,72
4
nad 4,75
40,96
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno
Razred
Povprečna ocena študenta
Višina dodatka za uspeh 
(v eurih)
1
od vključno 8,00 do vključno 8,25
17,41
2
nad 8,25 do vključno 8,50
22,53
3
nad 8,50 do vključno 9,00
30,72
4
nad 9,00
40,96
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 eura.
2. Zoisova štipendija
Zoisova štipendija mesečno znaša 122,88 eura za dijaka in 143,36 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 245,76 eura za dijaka in 286,72 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi štipendiji:
– dodatek za bivanje: 81,92 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 eura.
3. Štipendije za deficitarne poklice
Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša 102,40 eura.
4. Štipendije za slovence v zamejstvu in po svetu
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 204,80 eura mesečno.
IV 
V skladu s 46. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1) v povezavi s 118. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se Zoisova štipendija ter dodatki k Zoisovi in državni štipendiji z mesecem julijem 2019 uskladijo na naslednji način:
Zoisova štipendija mesečno znaša 67,64 eura za dijaka in 104,22 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 135,27 eura za dijaka in 208,45 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi in državni štipendiji:
– dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 31,04 eura;
– dodatek za učni ali študijski uspeh za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter za študente s povprečno oceno najmanj 8,50 ali več znaša 21,05 eura, za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter za študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več pa znaša 38,81 eura;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje znaša 87,58 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 52,11 eura.
V skladu s 4. členom Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ) subvencija za obrok študentske prehrane znaša 2,69 eura.
VI 
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v točki I tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG od 1. julija 2019 opravi uskladitev v višini 2,4%.
VII 
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2019.
Št. 007-41/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2611-0048
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti