Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2279. Uredba o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja, stran 5880.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja 
1. člen 
V Uredbi o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki o dejavnosti posebne enote vrednotenja so naslednji:
1. za proizvodnjo električne energije:
– oznaka merilnega mesta,
– vrsta vira energije,
– električna moč na pragu elektrarne,
– toplotna moč na pragu elektrarne, če elektrarna soproizvaja ogrevno toploto ali tehnološko paro,
– prihodki od prodaje električne energije in sistemskih storitev,
– količina proizvedene električne energije na pragu,
– količina prodane rezerve delovne moči za terciarno regulacijo frekvence,
– količina prodane električne energije,
– podatki o prejetih podporah,
– stroški materiala, storitev in dela, povezani s proizvodnjo električne energije,
– stroški dajatev in drugi stroški, povezani s proizvodnjo električne energije,
– podatki o življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah elektrarne,
– podatki o električni in toplotni moči, življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah za vsak blok, če ima elektrarna več kot en blok;
2. za opravljanje pristaniške dejavnosti:
– tip pristanišča,
– število privezov v vodi,
– število namestitev plovil v hangarju,
– število namestitev plovil na suhem,
– prihodki pristaniške dejavnosti,
– stroški pristaniške dejavnosti;
3. za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov:
– tip bencinskega servisa,
– letna količina prodanih motornih goriv na bencinskem servisu,
– letni prihodki na bencinskem servisu,
– letni neposredni stroški prodaje motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu,
– določeni letni posredni stroški prodaje, ki se nanašajo na prodajo motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu,
– letni stroški nadomestil za uporabo površin ob avtocestah in hitrih cestah,
– za bencinske servise ob avtocestah in hitrih cestah letni stroški obratovanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, varovanja in upravljanja površin počivališča.«.
2. člen 
V 13. členu se datum »1. avgusta 2019« nadomesti z datumom »1. aprila 2020«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2550-0052
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik