Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2273. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, stran 5863.

  
Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.
2. člen 
(položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z električno energijo) 
Položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z električno energijo v državi je v napovedi iz prejšnjega člena opredeljen s:
– ceno električne energije na trgu z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: referenčna cena električne energije) v obdobju, ki ga obravnava napoved, in
– cenami drugih energentov, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije in vplivajo na višino stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah na OVE in SPTE (v nadaljnjem besedilu: referenčne cene energentov) v obdobju, ki ga obravnava napoved.
3. člen 
(priprava in objava napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in s SPTE z referenčnimi cenami) 
(1) Napoved položaja proizvodnih naprav na OVE in s SPTE z referenčnimi cenami za prihodnje leto pripravi Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo objavi na svoji uradni spletni strani najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.
(2) Agencija tekoče spremlja in primerja cene, določene z napovedjo, z dejanskimi razmerami, ki vladajo na trgu z energenti. Agencija preveri tudi, ali so obratovalni stroški proizvodnih naprav za OVE na lesno biomaso višji od referenčne cene električne energije.
(3) Če cene iz napovedi v večjem delu časovnega obdobja, ki ga obravnava napoved, odstopajo od cen elektrike in drugih energentov, agencija odstopanja sporoči ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki jih upošteva pri spremembi pravil za pripravo napovedi.
4. člen 
(določanja referenčnih cen električne energije in energentov v napovedi) 
(1) Referenčna cena električne energije v državi se v napovedi določa na podlagi pravil iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Referenčna cena zemeljskega plina v državi, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 2. točke Priloge 1 te uredbe.
(3) Referenčna cena substrata koruzne silaže, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnih naprav na OVE z uporabo bioplina, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 3. točke Priloge 1 te uredbe.
(4) Referenčna cena lesne biomase, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE in OVE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 4. točke Priloge 1 te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09, 94/11 in 17/14 – EZ-1).
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za napoved za leto 2020.
Št. 00710-19/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2014-2430-0044
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti