Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2268. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk, stran 5845.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na 4. seji dne 23. 5. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk 
I. 
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
Slika 1
Občina subvencionira ceno vodarine za 35,87 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Slika 2
Občina subvencionira izvajanja storitve za 23,91 % in ceno omrežnine za 70,35 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Slika 3
Občina subvencionira izvajanja storitve za 73,81 % in ceno omrežnine za 11,35 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Slika 4
Št. 354-3/2019-6
Žužemberk, dne 24. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež