Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2267. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk, stran 5845.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na seji dne 23. 5. 2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk za leto 2019.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2019 za vse uporabnike:
Slika 1
 
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Slika 2
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Slika 3
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Slika 4
Št. 354-3/2019-7
Žužemberk, dne 24. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež