Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2240. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice, stran 5800.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice 
1. člen 
V 3. členu Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17 in 44/18 – v nadaljevanju: Odlok) se besedilo točke B. spremeni tako, da se na novo glasi:
»B. Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležile tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda v katerem so zaposlene ali pa je bilo izobraževanje povezano z njihovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.«
2. člen 
V 5. členu Odloka se besedilo:
»DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
– vlagatelj se je udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike
– vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec)
– da je vlagatelj zagotovil najmanj 40 % lastnih sredstev.«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
– vlagatelj se je udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike
– vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec) ali potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, ki se vodi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (če je prijavitelj oseba, ki je imela v času poteka izobraževanja status brezposelne osebe)
– da je vlagatelj zagotovil najmanj 40 % lastnih sredstev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2019-5
Jesenice, dne 24. junija 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost