Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2222. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a), stran 5734.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a) 
1. člen 
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list RS, št. 10/18).
2. člen 
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2019/30/SI).
3. člen 
V Prilogi »A.1 Osnovna tabela« se v tabeli v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove v frekvenčnih območjih:
415 – 526,5 kHz, 1 606,5 – 1 625 kHz, 1 635 – 1 800 kHz, 1 850 – 2 160 kHz, 2 170 – 2 194 kHz, 2 625 – 2 650 kHz, 2 850 – 3 025 kHz, 3 155 – 3 400 kHz, 4 000 – 4 438 kHz, 5 480 – 5 730 kHz, 6 200 – 6 525 kHz, 8 100 – 8 815 kHz, 12 230 – 13 200 kHz, 16 360 – 17 410 kHz, 18 780 – 18 900 kHz, 19 680 – 19 800 kHz, 22 000 – 22 855 kHz, 25 070 – 25 210 kHz, 26 100 – 26 175 kHz, 117,975 – 137 MHz, 161, 9625 – 162,0375 MHz, 174 – 230 MHz, 410 – 430 MHz, 440 – 862 MHz, 870 – 1300 MHz, 1427 – 1518 MHz, 1559 – 1610 MHz, 1710 – 1880 MHz, 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2170 MHz, 2200 – 2690 MHz, 2700 – 2900 MHz, 3400 – 3800 MHz, 5150 – 5250 MHz, 10,7 – 12,75 GHz, 14 – 14,5 GHz, 24,05 – 27,5 GHz, 130 – 134 GHz, 141 – 148,5 GHz, 151,5 – 164 GHz, 167 – 174,8 GHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
4. člen 
V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se v tabeli:
– za vrstico s frekvenco 400 kHz – 600 kHz se vrine vrstica s frekvenčnim pasom 442,2 – 450 kHz iz priloge tega splošnega akta.
– v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove:
430 – 440 MHz, 863 MHz – 868 MHz,1492 – 1525 MHz in 2483,5 – 2500 MHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
– za vrstico s frekvenco 870 – 876 MHz se vrine vrstica s frekvenčnim pasom 874 – 874,4 MHz iz priloge tega splošnega akta.
– za vrstico s frekvenco 915,2 – 920,8 MHz se vrinejo vrstice s frekvenčnimi pasovi 916,1 – 918,9 MHz, 917,3 – 918,9 MHz in 917,4 – 919,4 MHz iz priloge tega splošnega akta.
– za vrstico s frekvenco 1492 – 1518 MHz se vrine vrstica s frekvenčnim pasom 1656,5 – 1660,5 MHz iz priloge tega splošnega akta.
5. člen 
V prilogi »B) Kratice« se v tabeli
– briše vrstica za »BWA, BFWA«;
– dodajo kratice in opisi za ALS, BWA, BFWA, ESIM, FRMCS, FSS, IoT, RMR iz priloge tega splošnega akta;
– uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.
6. člen 
V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti:«:
– vrstica »6« se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
7. člen 
V prilogi »C.3.2 Sklepi EU:« se črta tabela in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
8. člen 
V prilogi »C.3.3 Oprema razreda 1 in 2:« se v tabeli v celoti črtajo vrstice »32« in »69« do »73«.
Črtane vrstice se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
9. člen 
V prilogi »C.4 Sporazumi med upravami (administracijami):«:
– se v tabeli v celoti črtajo vrstice »9«, »10«, »18« in »19«,
– vrstice »9«, »10«, »18« in »19« se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– v tabelo se dodajo vrstice od »23« do »25« iz priloge tega splošnega akta.
10. člen 
V prilogi »C.5.1 (CEPT dokumenti) odločbe:«:
– se v tabeli v celoti črtata vrstici »1« in »6«,
– vrstice od »2« do »5« postanejo vrstice od »4« do »7«,
– vrstice od »7« do »45« postanejo vrstice od »8« do »46«,
– v tabelo se dodajo vrstice od »1« do »3« iz priloge tega splošnega akta.
11. člen 
V prilogi »C.5.2 (CEPT dokumenti) priporočila:«:
– vrstice od »1« do »74« postanejo vrstice od »2« do »75«,
– v tabelo se doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. julija 2019
EVA 2018-3130-0044
Direktorica 
mag. Tanja Muha 
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
381-10/2019-38 z dne 20. 6. 2019
Ministrstvo za notranje zadeve
007/157/2018/15 (11-10) z dne 13. 6. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo
007-86/2019/17-02411764 z dne 10. 6. 2019
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
0070-2/2019/3 z dne 3. 6. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti