Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1623. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4239.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) se besedilo pod 3 spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik Območje Gradu Turjak obsega zemljišča s parcelnimi št. *1, *4, 4002/25 (del), 4035, 4056, 4086, 41, 43, 44, 47, 51, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 59/1 (del), 59/2, 59/3, 60, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 74/1, 80/3, 80/4, 80/5, 81, 82, 83/1, 83/16, 83/3, 83/5 in 91, vse k. o. 1711 Turjak. Spomenik Grad Turjak obsega stavbi št. 1949 in 1951, obe k. o. 1711 Turjak, in zemljišča s parcelnimi št. *1, *4, 4086, 44, 47, 51, 55/2, 55/3 in 55/4, vse k. o. 1711 Turjak.
Meji spomenikov sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu (začel veljati dne 22. oktobra 2003, Uradni list RS, št. 111/03; datoteka z dne 6. januarja 2019; izvorno merilo 1:2880) in vrisani na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: pristojni zavod).
Meji spomenikov se objavita na publikacijski karti v merilu 1:5000 v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.«.
2. člen 
Besedilo pod 5 se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.«.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah št. 4056 in 81, obe k. o. 1711 Turjak.
Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika na parcelah št. *39 in 93, obe k. o. 1711 Turjak.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2019
Ljubljana, dne 30. maja 2019
EVA 2019-3340-0004
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti