Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1616. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3125/1 k.o. Hrpelje, stran 4232.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 1. dopisni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3125/1 k.o. Hrpelje 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP HK-63 – odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, v nadaljevanju: Odlok o OPN) na zemljišču parc. št. 3125/1 k.o. Hrpelje, s katerim se dopusti naslednje individualno odstopanje od veljavnih PIP:
Dovoli se odstopanje od načina urejanja v EUP HK-63, ki je z Odlokom o OPN – Priloga 1 (Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora): določeno, da se ureja z OPPN. Za obravnavano zemljišče parc. št. 3125/1 k.o. Hrpelje se dovoli urejanje z OPN.
2. člen 
Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo enostanovanjske stavbe okvirnih tlorisnih gabaritov 11,2 m x 31,5 m ter etažnosti K+P+1, s pripadajočo zunanjo ureditvijo na zemljišču parc. št. 3125/1 k.o. Hrpelje.
3. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-18/2019-26
Hrpelje, dne 29. maja 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti