Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1611. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunskih in zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža, stran 4226.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunskih in zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža 
1. člen 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: javne službe oskrbe s pitno vodo, javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2019.
2. člen 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: javne službe oskrbe s pitno vodo, javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2019.
3. člen 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: javne službe oskrbe s pitno vodo, javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2019.
4. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena storitve oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2019:
Oskrba s pitno vodo
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka:
– DN 20 – faktor 1
8,1015
8,8711
8,2461
9,0295
8,8809
9,7246
– DN 25 – faktor 3
24,3045
26,6134
24,7383
27,0884
26,6427
29,1738
– DN 40 – faktor 10
81,0150
88,7114
82,4610
90,2948
88,8090
97,2459
– DN 50 – faktor 15
121,5225
133,0671
123,6915
135,4422
133,2135
145,8688
– DN 80 – faktor 50
405,0750
443,5571
412,3050
451,4740
444,0450
486,2293
– DN 100 – faktor 100
810,1500
887,1143
824,6100
902,9480
888,0900
972,4586
– DN 150 – faktor 200
1.620,3000
1.774,2285
1.649,2200
1.805,8959
1.776,1800
1.944,9171
Stroški izvajanja storitve v €/m3
1,0320
1,1300
0,8657
0,9479
1,0320
1,1360
Občina subvencionira ceno vodarine v višini 16,11 % gospodinjstvom in uporabnikom z nepridobitno dejavnostjo.
5. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vodeza leto 2019:
Odvajanje odpadnih voda
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka:
– DN 20 – faktor 1
8,8919
9,7366
8,2568
9,0412
8,8919
9,7366
– DN 25 – faktor 3
26,6757
29,2099
24,7704
27,1236
26,6757
29,2099
– DN 40 – faktor 10
88,9190
97,3663
82,5680
90,4120
88,9190
97,3663
– DN 50 – faktor 15
133,3785
146,0495
123,8520
135,6179
133,3785
146,0495
– DN 80 – faktor 50
444,5950
486,8315
412,8400
452,0598
444,5950
486,8315
– DN 100 – faktor 100
889,1900
973,6631
825,6800
904,1196
889,1900
973,6631
– DN 150 – faktor 200
1.778,3800
1.947,3261
1.651,3600
1.808,2392
1.778,3800
1.947,3261
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,2887
0,3161
0,1995
0,2185
0,2887
0,3161
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 7,14 % in stroške izvajanja storitve v višini 30,90 % gospodinjstvom in uporabnikom z nepridobitno dejavnostjo.
6. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vodeza leto 2019:
Čiščenje odpadnih voda
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka:
– DN 20 – faktor 1
1,5793
1,7293
1,9759
2,1636
1,9759
2,1636
– DN 25 – faktor 3
4,7379
5,1880
5,9277
6,4908
5,9277
6,4908
– DN 40 – faktor 10
15,7930
17,2933
19,7590
21,6361
19,7590
21,6361
– DN 50 – faktor 15
23,6895
25,9400
29,6385
32,4542
29,6385
32,4542
– DN 80 – faktor 50
78,9650
86,4667
98,7950
108,1805
98,7950
108,1805
– DN 100 – faktor 100
157,9300
172,9334
197,5900
216,3611
197,5900
216,3611
– DN 150 – faktor 200
315,8600
345,8667
395,1800
432,7221
395,1800
432,7221
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,9220
1,0096
0,5402
0,5915
0,9220
1,0096
Občina subvencionira ceno izvajanja storitve v višini 41,41 % gospodinjstvom in uporabnikom z nepridobitno dejavnostjo.
7. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč za leto 2019:
Prevzem grezničnih gošč
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena 
za vse uporabnike
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka:
– DN 20 – faktor 1
2,1135
2,3143
2,1135
2,3143
– DN 25 – faktor 3
6,3405
6,9428
6,3404
6,9427
– DN 40 – faktor 10
21,1350
23,1428
21,1345
23,1423
– DN 50 – faktor 15
31,7025
34,7142
31,7018
34,7135
– DN 80 – faktor 50
105,6750
115,7141
105,6727
115,7116
– DN 100 – faktor 100
211,3500
231,4283
211,3454
231,4232
– DN 150 – faktor 200
422,7000
462,8565
422,6908
462,8464
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,3604
0,3946
0,3604
0,3946
8. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena prevzema blata iz MKČN za leto 2019:
Prevzem blata iz MKČN
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena 
za vse uporabnike
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka:
– DN 20 – faktor 1
2,1135
2,3143
2,1135
2,3143
– DN 25 – faktor 3
6,3404
6,9427
6,3404
6,9427
– DN 40 – faktor 10
21,1345
23,1423
21,1345
23,1423
– DN 50 – faktor 15
31,7018
34,7135
31,7018
34,7135
– DN 80 – faktor 50
105,6727
115,7116
105,6727
115,7116
– DN 100 – faktor 100
211,3454
231,4232
211,3454
231,4232
– DN 150 – faktor 200
422,6908
462,8464
422,6908
462,8464
Stroški izvajanja storitve v €/m3
0,3604
0,3946
0,3604
0,3946
9. člen 
Predračunska lastna cena in zaračunana cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2019:
Zbiranje in odvoz komunalnih 
in bioloških odpadkov
Predračunska 
lastna cena
Zaračunana cena 
za vse uporabnike
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Cena v € 
brez DDV
Cena v € 
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0029
0,0032
0,0029
0,0032
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0893
0,0978
0,0893
0,0978
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0922
0,1010
0,0922
0,1010
10. člen 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 00700-6/2019-1
Straža, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti