Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1553. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4127.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 15. maja 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Žalec ukine status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 2082/2 k.o. 977-Železno, v izmeri 403 m2
– parc. št. 1/4 k.o. 1000-Levec v izmeri 562 m2
– parc. št. 1498/9 k.o. 1000-Levec v izmeri 15 m2
– parc. št. 1724/14 k.o. 997-Gotovlje v izmeri 205 m2
– parc. št. 1724/27 k.o. 997-Gotovlje v izmeri 30 m2 in
– parc. št. 1724/28 k.o. 997-Gotovlje v izmeri 22 m2.
II. 
V zemljiški knjigi se pri nepremičninah parc. št. 2082/2 k.o. 977-Železno, parc. št. 1/4 k.o. 1000-Levec in parc. št. 1498/9 k.o. 1000-Levec izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, pri nepremičninah parc. št. 1724/14 k.o. 997-Gotovlje, parc. št. 1724/27 k.o. 997-Gotovlje in parc. št. 1724/28 k.o. 997-Gotovlje pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0022/2019
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos