Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1552. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 4127.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10, 6/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 5. redni seji dne 15. maja 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec 
I. 
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini:
– 18,07 € na uro na delovni dan,
– 22,92 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne in
– 22,11 € na uro na nedeljo.
II. 
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je:
– 11,46 € na uro na delovni dan,
– 14,37 € na uro v primeru izvajanja storitve na državni praznik ali dela prosti dan,
– 13,88 € na uro za storitev opravljeno na nedeljo.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 6. 2019 dalje.
Št. 122-0006/2019
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos