Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, stran 4124.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 5. redni seji dne 15. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
1. člen 
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»(1) Na območju, določno opredeljenem in označenem v grafični prilogi z nazivom »Območje obračuna nadomestitvenih stroškov«, ki je sestavni del tega odloka, se v primeru novogradenj objektov, dozidav, prizida k obstoječim objektom, rekonstrukcij ali sprememb namembnosti obstoječih objektov, obračunajo le nadomestitveni stroški, skladno z 8.a členom tega odloka.
(2) Na območju, določno opredeljenem in označenem v prilogi z nazivom »Območje obračuna nadomestitvenih stroškov« se komunalni prispevek za novo komunalno opremo ne obračuna.«
2. člen 
Vsa ostala določila tega odloka ostajajo nespremenjena in v celoti v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2019
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost