Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1544. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve, stran 4113.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 5. redni seji dne 13. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino in način plačevanja stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Štore zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Štore.
2. člen 
(višina stroškov lokacijske preveritve) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.
3. člen 
(način plačila stroškov lokacijske preveritve) 
(1) Občina Štore izda sklep o plačilu stroškov iz prejšnjega člena na podlagi vložene pobude in priloženega elaborata za lokacijsko preveritev. Obveznost plačila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu stroškov.
(2) Zavezanec za plačilo stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik. Rok za plačilo stroškov lokacijske preveritve je 15 dni od vročitve sklepa o plačilu stroškov.
(3) Plačilo stroškov lokacijske preveritve je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo stroškov lokacijske preveritve zagotavlja izvedbo postopka, ne pa tudi njegove potrditve.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobudnik ni upravičen do vračila plačanega zneska stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Določba prve alinee prvega odstavka 2. člena se začne uporabljati z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Občine Štore.
(2) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2019-1
Štore, dne 14. maja 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek