Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1539. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi, stran 4105.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 24. redni seji dne 13. 11. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi 
1. člen 
Na nepremičnini parc. št.
– 697 k.o. 277 Šafarsko,
– 52 k.o. 275 Veščica,
– 53 k.o. 275 Veščica,
– 51 k.o. 275 Veščica,
– 650/1 k.o. 275 Veščica,
– 650/2 k.o. 275 Veščica,
– 650/3 k.o. 275 Veščica,
– 675/1 k.o. 275 Veščica,
– 675/2 k.o. 275 Veščica,
– 692/1 k.o. 275 Veščica,
– 692/2 k.o. 275 Veščica,
– 692/3 k.o. 275 Veščica,
– 692/4 k.o. 275 Veščica,
– 692/5 k.o. 275 Veščica,
– 597 k.o. 278 Gibina,
– 605 k.o. 278 Gibina,
– 596/1 k.o. 278 Gibina,
– 596/2 k.o. 278 Gibina,
– 604 k.o. 278 Gibina,
– 594 k.o. 278 Gibina,
– 602 k.o. 278 Gibina,
– 599 k.o. 278 Gibina,
– 598 k.o. 278 Gibina,
preneha status Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi.
2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
3. člen 
Na nepremičnini parc. št.
– 601/1 k.o. 278 Gibina,
– 601/2 k.o. 278 Gibina,
– 601/3 k.o. 278 Gibina,
– 601/4 k.o. 278 Gibina,
– 33 k.o. 275 Veščica,
– 748 k.o. 276 Razkrižje,
– 747/2 k.o. 276 Razkrižje,
– 740/5 k.o. 276 Razkrižje,
– 706 k.o. 277 Šafarsko,
preneha status Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi.
4. člen 
Na nepremičninah iz 3. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2018-3
Šafarsko, dne 13. novembra 2018
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič