Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1538. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci, stran 4095.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 85/99 in 79/09) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 5. seji dne 16. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci 
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti »Občinsko cestno omrežje v Občini Puconci«, ki je na vpogled na sedežu občine in spletnih straneh Občine Puconci.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Občini Puconci z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Puconci med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Puconci, tudi povezovanju naselij v Občini Puconci z naselji v sosednjih občinah in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.
4. člen
Lokalne ceste (LC) v Občini Puconci so:
Zap. št.
Odsek
Začetek odseka
Ime odseka
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
109131
C 265110
Kuštanovci - Moščanci
C R1-232
3546
V
2571 (Gornji Petrovci)
2.
197031
C 197020
Kruplivnik – Vadarci - Zenkovci
C R3-716
6853
V
1795 (Grad)
3.
197081
C 197200
Vidonci - Mačkovci
C R1-232
3212
V
3135 (Grad)
4.
197091
C 333070
Poznanovci - Kovačevci
C 197080
772
V
3691 (Grad)
5.
197111
C 333070
Bodonci - Radovci
C 197120
1477
V
2188 (Grad)
6.
197131
C 197090
Poznanovci - Radovci
C 197120
1420
V
675 (Grad)
7.
197221
C 197080
Križarka - Stanjevci - G. Petrovci
C R3-721
963
V
5471 (Gornji Petrovci), 563 (Grad)
8.
265091
C 265210
Sebeborci – Krnci – Bokrači – Vaneča
C R1-232
5749
V
3611 (Moravske Toplice)
9.
265102
C 265090
Krnci - Bokrači
C 265090
2770
V
1216 (Moravske Toplice)
10.
269022
C 269020
Černelavci – Predanovci – Brezovci
C R3-715
2415
V
3003 (Murska Sobota)
11.
269023
O 269022
Predanovci - Gorica
C R3-715
605
V
12.
333011
C R3-716
Lemerje – Dolnji Puževci
C R3-715
1354
V
13.
333021
C R3-715
Strukovci - Zenkovci
C R3-716
3028
V
14.
333032
C 197030
Beznovci - Domajinci
C 333030
360
V
1298 (Cankova)
15.
333041
C 197030
Vadarci - Bodonci
C R3-716
2135
V
16.
333051
C 333070
Bodonci - Zenkovci
C R3-716
1728
V
17.
333061
C 333050
Bodonci gasilski dom – vaga
C R3-716
979
V
18.
333071
C 197080
Mačkovci – Šalamenci - Puconci
C R1-232
15100
V
149 (Moravske Toplice)
19.
333072
O 333071
Puconci postaja
O 333071
260
V
20.
333091
C 333070
Mačkovci – Pečarovci
C 333100
5983
V
21.
333092
O 333091
Pečarovci - Šalamenci
C 333070
2240
V
22.
333093
C 333070
Šalamenci - Vaneča
C R1-232
2918
V
23.
333101
C 333070
Bodonci - Pečarovci
C 333090
4474
V
24.
333131
C 333090
Pečarovci - Moščanci
C R1-232
1186
V
25.
333141
C 333070
Puconci - Vaneča
C 333090
2011
V
26.
333142
C 333090
Vaneča Rob
C R1-232
228
V
27.
333151
C 197080
Otovci - Mačkovci
C R1-232
4316
V
28.
333161
C 109130
Kuštanovci - Mačkovci
C R1-232
4595
V
29.
333171
C 333160
Kuštanovci - Moščanci
C R1-232
4343
V
30.
333181
C 333170
Kuštanovci igrišče - Mačkovci
C 333160
1313
V
31.
333191
C 333070
Poznanovci - Pečarovci
C 333100
2582
V
32.
333211
C 333070
Puconci
C R3-715
844
V
33.
333212
O 333211
Puconci – Rimska čarda
C R3-232
1635
V
34.
333231
C 269040
Polana - Gorica
C R3-715
1493
V
761 (Murska Sobota)
35.
333241
C 333070
Gornja Gorica - Gorica
C R3-715
1288
V
36.
333251
C 333070
Šalamenci - Brezovci
C R3-715
2495
V
37.
333261
C 333070
Puconci (obvoznica)
C R3-715
994
V
38.
333271
C 265100
Bokrači - Vaneča
C R1-232
2318
V
39.
333291
C 109130
Moščanci (Špan)
C R1-232
1739
V
40.
333301
C 333090
Vaneča - Gorica
C 333070
1513
V
41.
333311
C 333150
Otovci - Stanjevci
C 109170
916
V
1650 (Gornji Petrovci)
42.
333331
C R1-232
Mačkovci - Dankovci
C R1-232
1995
V
V…vsa vozila
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Puconci znaša 108.145 m.
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Puconci so:
Zap. št.
Odsek
Začetek odseka
Ime odseka
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
697901
C 197030
Vadarci - Kruplivnik
C 197030
904
V
716 (Grad)
2.
765621
C 265100
Sebeborci – Vaneča (divji gaj)
C R1-232
221
V
1045 (Moravske Toplice)
3.
770021
C 269010
Predanovci - Kupšinci
C 269020
939
V
1427 (Murska Sobota)
4.
833011
C R3-716
Zenkovci Breg
HŠ 8/f
340
V
5.
833021
C 833230
Vadarci – Bodonci
C R3-716
1093
V
6.
833031
C 030030
Krajna – Puževci
C R3-715
650
V
2269 (Tišina)
7.
833041
C R3-715
Puževci čist. naprava
čist. nap.
1017
V
8.
833051
O 833012
Puževci do HŠ 12
HŠ 12
433
V
9.
833061
C R3-715
Lemerje – Puževci
O 833012
901
V
10.
833071
O 833061
Lemerje do HŠ 64/a
HŠ 64/a
130
V
11.
833081
C R3-715
Puževci semenarna
semenarna
146
V
12.
833091
C 333020
Strukovci do HŠ 32
HŠ 32
243
V
13.
833101
C 333020
Zgornji Strukovci – Topolovci
C 197010
1748
V
771 (Cankova)
14.
833111
C 333020
Zenkovci do HŠ 28
HŠ 28
71
V
15.
833121
C 197030
Beznovci do HŠ 28
HŠ 28
560
V
16.
833122
O 833121
Beznovci do HŠ 29
HŠ 29
181
V
17.
833123
O 833121
Beznovci do HŠ 30
HŠ 30
126
V
18.
833124
O 833121
Beznovci do HŠ 31
HŠ 31
116
V
19.
833125
O 833121
Beznovci do HŠ 34
HŠ 34
196
V
20.
833131
C 197030
Beznovci čist. naprava
Parc. 570
294
V
21.
833141
C 197030
Beznovci mimo kapele
HŠ 38
155
V
22.
833151
C 197030
Beznovci – Vadarci Kamenšček
C 197030
1856
V
23.
833161
C 197030
Vadarci romi proti pokopališču
O 833151
1629
V
24.
833171
C 197030
Vadarci od HŠ 74 do HŠ 58
O 833151
741
V
25.
833181
C 197030
Vadarci do HŠ 79
HŠ 79
342
V
26.
833201
O 833161
Vadarci do HŠ 105
HŠ 105
411
V
27.
833211
O 833161
Vadarci do HŠ 107
HŠ 107
241
V
28.
833221
C 333040
Vadarci do HŠ 2
HŠ 2
216
V
29.
833222
O 833221
Vadarci do HŠ 1
HŠ 1
81
V
30.
833231
C 333040
Vadarci od HŠ 45 mimo pokopališča do HŠ 9
C 333040
2004
V
31.
833241
C 333040
Vadarci gas. dom - pokopališče
O 833231
637
V
32.
833251
O 833261
Bodonci do HŠ 80
HŠ 80
150
V
33.
833261
C 197110
Bodonci Struge – gas. dom
C 333050
1461
V
34.
833271
C R3-716
Bodonci od R3-716 mimo HŠ 72
O 833261
1122
V
35.
833281
C R3-716
Bodonci od Jasa do HŠ 44
O 833291
717
V
36.
833291
C R3-716
Bodonci od R3-716 do HŠ 44
O 833261
1159
V
37.
833301
O 833291
Bodonci do HŠ 69
HŠ 69
616
V
38.
833311
C 333050
Bodonci Raven
O 835702
878
V
39.
833321
C R3-715
Lemerje do HŠ 40
HŠ 40
83
V
40.
833331
O 833311
Bodonci do HŠ 107
HŠ 107
202
V
41.
833341
C R3-715
Lemerje do HŠ 83
HŠ 83
1248
V
42.
833351
O 833361
Brezovci do HŠ 83
HŠ 83
496
V
43.
833361
C R3-715
Brezovci do HŠ 80
HŠ 80
1101
V
44.
833371
C R3-715
Brezovci mimo pokopališča
O 833361
448
V
45.
833381
C R3-715
Brezovci do HŠ 55
HŠ 55
556
V
46.
833391
C R3-716
Zenkovci do HŠ 83
HŠ 83
320
V
47.
833401
C R3-716
Zenkovci do HŠ 70
HŠ 70
465
V
48.
833402
O 833401
Zenkovci Pesek – HŠ 82
O 833391
252
V
49.
833411
C R3-716
Zenkovci do HŠ 10
HŠ 10
111
V
50.
833421
O 770021
Predanovci šp. center
šp. center
215
V
51.
833431
C 269020
Predanovci mimo HŠ 63
Parc. 497
150
V
52.
833451
C R3-715
Brezovci proti deponiji
O 833441
260
V
53.
833461
C 333250
Brezovci do HŠ 85
HŠ 85
265
V
54.
833471
C R3-715
Brezovci do HŠ 2/d
HŠ 2/d
205
V
55.
833481
C R3-715
Lemerje mimo HŠ 42/a
Parc. 737
125
V
56.
833491
C 333070
Šalamenci do HŠ 84
HŠ 84
31
V
57.
833501
C 333070
Gorica Koller
HŠ 77
306
V
58.
833511
C 333070
Gorica do HŠ 76
HŠ 76
127
V
59.
833521
C R3-715
Gorica od HŠ 20/a do HŠ 67
C 333240
829
V
60.
833531
C R3-715
Gorica do HŠ 33
HŠ 33
66
V
61.
833541
C 333151
Otovci do HŠ 28
HŠ 28
175
V
62.
833551
C R3-715
Gorica do HŠ 53
HŠ 53
120
V
63.
833561
C 333260
Puconci – Gorica (pokopališče)
C R3-715
438
V
64.
833571
C 333210
Puconci do HŠ 210
HŠ 210
93
V
65.
833581
C 333210
Puconci Bencakov Breg
C 333070
680
V
66.
833591
C 333070
Puconci do HŠ 115
HŠ 115
181
V
67.
833601
C 333140
Puconci Timo
C 333070
446
V
68.
833611
O 833601
Puconci do HŠ 59
HŠ 59
91
V
69.
833621
C 333070
Puconci do HŠ 45
HŠ 45
178
V
70.
833631
C 333140
Puconci Kema
Kema
384
V
71.
833632
O 333141
Puconci Benkotehna
O 836211
126
V
72.
833641
O 833601
Puconci Krčije I
Krčije
171
V
73.
833642
O 833641
Puconci Krčije II
Krčije
33
V
74.
833651
C 333140
Puconci do HŠ 411
HŠ 411
205
V
75.
833661
C 333300
Vaneča Lokaj – Berketov ograd
C 333090
495
V
76.
833671
C 333300
Vaneča – Šalamenci do HŠ 1
HŠ 1
185
V
77.
833681
C 333090
Šalamenci Borovje
C 333070
672
V
78.
833691
C 333070
Gorica do HŠ 75
HŠ 75
165
V
79.
833701
O 836001
Strukovci do HŠ 50
HŠ 50
77
V
80.
833711
C 197030
Beznovci do HŠ 7
HŠ 7
93
V
81.
833721
O 833231
Vadarci Logarov Breg
GC 139944
477
V
82.
833731
C 333070
Šalamenci za gas. domom
C 333070
235
V
83.
833732
C 333070
Šalamenci križišče
C 333090
29
V
84.
833741
C 333070
Bodonci – Šalamenci Griže
C 333070
552
V
85.
833751
O 833741
Šalamenci do HŠ 85
HŠ 85
145
V
86.
833761
O 833751
Šalamenci do HŠ 87
HŠ 87
87
V
87.
833771
C 333070
Šalamenci do HŠ 71
HŠ71
99
V
88.
833781
C 333070
Šalamenci do HŠ 55
HŠ 55
767
V
89.
833791
C 333070
Šalamenci do HŠ 58/a
HŠ 58/a
209
V
90.
833801
C 333070
Šalamenci do HŠ 60
HŠ 60
264
V
91.
833811
C 333070
Šalamenci do HŠ 48
HŠ 48
976
V
92.
833821
O 833811
Šalamenci do HŠ 52
HŠ 52
395
V
93.
833831
C 333100
Bodonci do HŠ 160
HŠ 160
165
V
94.
833841
O 833811
Šalamenci do HŠ 45
HŠ 45
94
V
95.
833851
C 333100
Pečarovci Kralošček
C 333090
1333
V
96.
833861
O 833851
Pečarovci do HŠ 124
HŠ 124
73
V
97.
833871
O 833851
Pečarovci do HŠ 125
HŠ 125
171
V
98.
833881
C 333100
Pečarovci Magdalena
O 833851
334
V
99.
833891
C 333090
Pečarovci do HŠ 2
HŠ 2
415
V
100.
833892
O 333091
Pečarovci križišče
O 333092
44
V
101.
833901
C 333070
Šalamenci do HŠ 20
GC 137703
178
V
102.
833911
O 835991
Pečarovci mimo HŠ 35/d
O 833921
161
V
103.
833921
C 333090
Moščanci do HŠ 8
Z HŠ 8
484
V
104.
833931
O 833971
Moščanci do HŠ 5
Z HŠ 5
241
V
105.
833941
O 833931
Moščanci do HŠ 7
Z HŠ 7
243
V
106.
833951
C R1-232
Vaneča Slivnjek
O 833971
261
V
107.
833961
C 333090
Vaneča od HŠ 27/a proti HŠ 57
C R1-232
1176
V
108.
833971
C 333130
Moščanci – Vaneča
O 833961
1808
V
109.
833981
O 833961
Vaneča do HŠ 37/a
Z HŠ 37/a
278
V
110.
833991
C 333090
Vaneča mimo HŠ 31
O 833961
215
V
111.
834001
C R1-232
Vaneča do HŠ 76
HŠ 76
120
V
112.
834011
O 833961
Vaneča Berketov Varaš
O 834021
379
V
113.
834021
C 333090
Vaneča od HŠ 20/a do črpališča
Parc. 1191
465
V
114.
834022
O 834021
Vaneča do HŠ 15/c
HŠ 15/c
509
V
115.
834031
C 333090
Vaneča Hermanov Breg
O 833961
2138
V
116.
834032
O 834031
Vaneča do HŠ 17/e
HŠ 17/e
86
V
117.
834033
O 834032
Vaneča do HŠ 17/d
HŠ 17/d
26
V
118.
834041
O 834051
Vaneča do HŠ 18/d
HŠ 18/d
231
V
119.
834051
O 834031
Vaneča do HŠ 18
HŠ 18
213
V
120.
834061
C 333090
Šalamenci do HŠ 11/c
HŠ 11/c
313
V
121.
834071
C 333100
Pečarovci mimo HŠ 94
O 834101
119
V
122.
834081
C 333070
Prosečka vas do HŠ 26
HŠ 26
365
V
123.
834091
C 333100
Pečarovci do HŠ 78
HŠ 78
164
V
124.
834092
O 333101
Pečarovci do HŠ 15
HŠ 15
65
V
125.
834101
C 333100
Pečarovci kolarjev Breg
C 333100
1611
V
126.
834111
O 834101
Pečarovci do HŠ 77
HŠ 77
207
V
127.
834121
C 333090
Pečarovci mimo igrišča
Parc. 2247
530
V
128.
834122
O 834121
Pečarovci do HŠ 22
HŠ 22
79
V
129.
834131
O 834101
Pečarovci mimo HŠ 65
O 834191
141
V
130.
834141
C 333100
Pečarovci do HŠ 54
HŠ 54
214
V
131.
834151
C 333130
Moščanci do HŠ 23
HŠ 23
372
V
132.
834161
C 333130
Moščanci – Dankovci HŠ 60
HŠ 60
814
V
133.
834171
C R1-232
Dankovci do HŠ 21
HŠ 21
108
V
134.
834181
O 834191
Pečarovci do HŠ 57
HŠ 57
278
V
135.
834191
C 333100
Pečarovci Zdrava voda
GC 137706
666
V
136.
834201
C 333090
Pečarovci do HŠ 40
HŠ 40
442
V
137.
834211
C 265090
Vaneča – Dolina pokopališče
GC 137736
563
V
138.
834221
C 333070
Poznanovci do HŠ 3
HŠ 3
217
V
139.
834231
C 197130
Poznanovci Severjev Breg
C 333070
1404
V
140.
834232
O 834231
Poznanovci do HŠ 56
HŠ 56
50
V
141.
834241
O 834231
Poznanovci do HŠ 69
HŠ 69
750
V
142.
834251
C 333070
Poznanovci do HŠ 50
HŠ 50
653
V
143.
834261
C 333070
Poznanovci do HŠ 16
HŠ 16
160
V
144.
834271
C 333070
Poznanovci do HŠ 18
HŠ 18
180
V
145.
834281
C 333070
Poznanovci do HŠ 22
HŠ 22
105
V
146.
834291
C 333070
Poznanovci do HŠ 27
HŠ 27
231
V
147.
834301
C 197130
Poznanovci do HŠ 37
HŠ 37
361
V
148.
834311
O 834321
Poznanovci do HŠ 33
HŠ 33
271
V
149.
834321
C 197090
Poznanovci Flisardje
C 197090
558
V
150.
834331
C 333070
Poznanovci do HŠ 12
HŠ 12
150
V
151.
834341
O 834081
Prosečka vas do HŠ 23
HŠ 23
137
V
152.
834351
O 834081
Prosečka vas do HŠ 30
HŠ 30
96
V
153.
834361
O 834421
Prosečka vas do HŠ 45
HŠ 45
94
V
154.
834371
C 333070
Prosečka vas mimo HŠ 19 do gas. dom
O 834401
481
V
155.
834381
O 834401
Prosečka vas do HŠ 7
HŠ 7
199
V
156.
834391
O 834401
Prosečka vas do HŠ 3
HŠ 3
179
V
157.
834401
C 333070
Prosečka vas do HŠ 1
HŠ 1
1229
V
158.
834411
C 197080
Prosečka vas Vrej
O 834401
1939
V
159.
834412
O 834411
Prosečka vas do HŠ 56/a
HŠ 56/a
108
V
160.
834421
C 333070
Prosečka vas do HŠ 48
HŠ 48
931
V
161.
834431
C 333070
Prosečka vas do HŠ 39
HŠ 39
408
V
162.
834441
C 333330
Dankovci Košarovi
C 333090
928
V
163.
834451
C 333150
Otovci mimo HŠ 6
O 835081
586
V
164.
834461
C 333090
Dankovci do HŠ 45
HŠ 45
99
V
165.
834471
C 333330
Dankovci do HŠ 40
HŠ 40
402
V
166.
834481
C 333330
Dankovci do HŠ 43
HŠ 43
263
V
167.
834491
O 834501
Mačkovci (pokopališče) – Dankovci
O 834471
294
V
168.
834501
C 333090
Mačkovci Marof - Elektro
C R1-232
716
V
169.
834511
C R1-232
Mačkovci do HŠ 53/d
HŠ 53/d
320
V
170.
834521
C R1-232
Mačkovci šola
šola
260
V
171.
834522
O 834521
Mačkovci do HŠ 48/g
HŠ 48/g
72
V
172.
834523
O 834521
Mačkovci do HŠ 51/d
HŠ 51/d
129
V
173.
834531
O 835261
Dolina – Vaneča Ribnjek
O 834591
438
V
174.
834541
C 333270
Vaneča od HŠ 75/a do HŠ 79/a
C R1-232
404
V
175.
834551
C 333270
Vaneča od HŠ 65 do HŠ 77
C R1-232
279
V
176.
834561
C 333270
Vaneča do HŠ 66
HŠ 66
132
V
177.
834571
C 333270
Vaneča do HŠ 64/d
HŠ 64/d
316
V
178.
834581
C 333270
Vaneča mimo Lazar
HŠ 94
306
V
179.
834591
C 333270
Vaneča HŠ 70 – Dolina Hruška
C 265090
1341
V
180.
834601
O 834531
Vaneča Ribnjek– Dolina Jakoša
O 834611
599
V
181.
834611
C 265090
Dolina do HŠ 10
HŠ 10
878
V
182.
834621
O 834211
Dolina do HŠ 75
HŠ 75
181
V
183.
834631
C 265090
Dolina do HŠ 29
HŠ 29
310
V
184.
834641
O 834631
Dolina do HŠ 28
HŠ 28
75
V
185.
834651
C 333100
Pečarovci do HŠ 116
HŠ 116
96
V
186.
834661
C 265100
Bokrači pokopališče
pokopal.
586
V
187.
834671
C 265100
Bokrači do HŠ 2
HŠ 2
252
V
188.
834681
O 834671
Bokrači do HŠ 5
HŠ 5
117
V
189.
834701
C 265090
Dolina do HŠ 23
HŠ 23
133
V
190.
834711
O 834211
Dolina pokopališče
pokopal.
58
V
191.
834721
C 265090
Dolina – Košarovci
C 610910
1546
V
521 (Gornji Petrovci)
192.
834731
C R1-232
Vaneča Pavlov Rob
O 834211
656
V
193.
834732
O 834731
Vaneča do HŠ 53/a
HŠ 53/a
85
V
194.
834741
O 834611
Dolina do HŠ 15/a
HŠ 15/a
100
V
195.
834751
C R1-232
Vaneča Zrinski
HŠ 50/b
1056
V
196.
834761
O 834751
Vaneča Zrinski - Dolina
O 834211
469
V
197.
834771
C 333290
Moščanci do HŠ 72
HŠ 72
171
V
198.
834781
C R1-232
Moščanci do HŠ 26
HŠ 26
81
V
199.
834791
C 333290
Moščanci do HŠ 66/a
HŠ 66/a
123
V
200.
834801
C R1-232
Moščanci proti čist. napravi – Kuštanovci
O 834821
2501
V
201.
834811
C 333170
Kuštanovci do HŠ 83
HŠ 83
212
V
202.
834821
C 333170
Kuštanovci do HŠ 27
HŠ 27
343
V
203.
834831
C 333170
Kuštanovci do HŠ 20
HŠ 20
486
V
204.
834841
C 333170
Kuštanovci do HŠ 15
HŠ 15
331
V
205.
834851
C 109130
Kuštanovci HŠ 16 – Kuštanovci gas. dom
O 834841
1329
V
206.
834861
O 834851
Kuštanovci do HŠ 19
HŠ 19
123
V
207.
834871
C 333160
Kuštanovci mimo HŠ 6
O 834851
350
V
208.
834881
C 333170
Kuštanovci do HŠ 79
HŠ 79
214
V
209.
834891
C 333160
Kuštanovci do HŠ 72
HŠ 72
166
V
210.
834901
C 333160
Kuštanovci Kovčevi
O 834911
1105
V
211.
834911
C 333160
Kuštanovci Zaklanovi
C 333180
890
V
212.
834921
O 834911
Kuštanovci do HŠ 62/b
HŠ 62/b
170
V
213.
834931
C 333180
Kuštanovci Novakovi
C 333170
2327
V
214.
834941
O 834931
Kuštanovci do HŠ 31
HŠ 31
153
V
215.
834951
C R1-232
Dankovci – Kuštanovci Varaš
O 834931
3286
V
216.
834952
O 834931
Kuštanovci Varaš
C 333180
284
V
217.
834961
C R1-232
Dankovci do HŠ 18
HŠ 18
230
V
218.
834962
O 834951
Dankovci do HŠ 19
HŠ 19
60
V
219.
834971
O 834951
Dankovci do HŠ 5
HŠ 5
158
V
220.
834981
C 333180
Kuštanovci mimo HŠ 40
O 834931
494
V
221.
834991
C R1-232
Dankovci – Mačkovci HŠ 28
HŠ 28
386
V
222.
835001
O 835051
Mačkovci do HŠ 16
HŠ 16
100
V
223.
835011
O 834991
Dankovci do HŠ 32/a
HŠ 32/a
61
V
224.
835021
O 834991
Dankovci do HŠ 31
HŠ 31
30
V
225.
835031
C R1-232
Mačkovci mimo HŠ 45/c
O 835051
105
V
226.
835032
O 835051
Mačkovci do HŠ 15
HŠ 15
489
V
227.
835041
C R1-232
Mačkovci mimo igrišča
O 835051
226
V
228.
835051
C 333160
Mačkovci ob železnici
O 835051
1216
V
229.
835061
O 835051
Mačkovci do HŠ 25
HŠ 25
298
V
230.
835071
C 333160
Mačkovci mimo HŠ 3/a, 4/b
O 835051
288
V
231.
835081
C 197080
Otovci od HŠ 12 do most
C 333150
2310
V
232.
835091
C 197080
Otovci mimo HŠ 3,4,5
O 835081
543
V
233.
835101
O 835081
Otovci mimo HŠ 7,8
O 834451
424
V
234.
835111
C 197080
Otovci (od Vidonci HŠ 133/a do Otovci HŠ 78)
O 835081
1339
V
235.
835121
O 835111
Otovci do HŠ 91
HŠ 91
215
V
236.
835131
O 835111
Otovci do HŠ 89
HŠ 89
194
V
237.
835141
C 333150
Otovci od HŠ 67 do HŠ 77
O 835081
270
V
238.
835151
O 835141
Otovci mimo HŠ 75
O 835081
84
V
239.
835161
C 333150
Otovci do HŠ 27
HŠ 27
274
V
240.
835171
O 835161
Otovci do HŠ 25
HŠ 25
114
V
241.
835181
C 333310
Otovci do HŠ 54
HŠ 54
209
V
242.
835191
C 333310
Otovci – Vidonci
C 197080
2684
V
172 (Grad)
243.
835201
O 835231
Otovci do HŠ 42
HŠ 42
552
V
244.
835211
O 835201
Otovci do HŠ 44
HŠ 44
258
V
245.
835221
C 333310
Otovci od igrišča do HŠ 52
HŠ 52
324
V
246.
835231
O 835221
Otovci mimo igrišča do most
O 835191
483
V
247.
835232
O 835221
Otovci do HŠ 46
HŠ 46
91
V
248.
835241
O 835191
Otovci do HŠ 33
HŠ 33
44
V
249.
835251
C 265090
Dolina Vrečič
Parc. 497
98
V
250.
835261
O 333271
Dolina do HŠ 4
HŠ 4
241
V
251.
835271
C R3-715
Puconci čistilna
čist. napr.
90
V
252.
835281
C 269020
Brezovci novo naselje
HŠ 41/k
249
V
253.
835282
O 835281
Brezovci novo naselje do HŠ 41/g
HŠ 41/g
48
V
254.
835291
C R3-715
Brezovci od HŠ 52 do HŠ 64/a
O 833381
218
V
255.
835301
O 833101
Strukovci - Skakovci
C R3-715
425
V
334 (Cankova)
256.
835311
C 333070
Puconci – Vaneča (ob železnici)
C 333090
1924
V
257.
835312
O 835311
Puconci 7 - Puconci 1
HŠ 1
97
V
258.
835321
O 834611
Dolina do HŠ 14
HŠ 14
70
V
259.
835331
O 834611
Dolina mimo HŠ 9
O 834611
342
V
260.
835341
C 333160
Mačkovci do strelišča
Parc. 157
376
V
261.
835351
C R3-715
Lemerje do HŠ 26
HŠ 26
93
V
262.
835361
C R3-715
Lemerje do HŠ 23
HŠ 23
93
V
263.
835371
C R3-715
Lemerje do HŠ 17
HŠ 17
68
V
264.
835381
O 833341
Lemerje do HŠ 11
HŠ 11
72
V
265.
835391
O 833341
Lemerje do HŠ 82
HŠ 82
52
V
266.
835401
C 333230
Gorica do HŠ 46
HŠ 46
51
V
267.
835421
C 333210
Puconci mimo šole
C 333210
226
V
268.
835431
C 333210
Puconci do HŠ 179
HŠ 179
135
V
269.
835441
C 333210
Puconci vrstne hiše
vrstne hiše
52
V
270.
835451
C R3-715
Gorica do HŠ 37/a
HŠ 37/a
66
V
271.
835461
C 333230
Gorica do HŠ 43/c
HŠ 43/c
105
V
272.
835471
C 269020
Predanovci proti vod. črpališču
vodov. črp.
852
V
273.
835481
C 269020
Predanovci mimo HŠ 3/a
vodotok
184
V
274.
835491
C R3-715
Brezovci Lovski dom
Lov. dom
176
V
275.
835501
C 333250
Brezovci do HŠ 31
HŠ 31
67
V
276.
835511
O 833381
Brezovci do HŠ 53
HŠ 53
56
V
277.
835521
C R3-715
Brezovci do HŠ 14
HŠ 14
109
V
278.
835531
O 833371
Brezovci do mrliške vežice
mrl. veža
69
V
279.
835541
O 833012
Puževci do HŠ 15
HŠ 15
95
V
280.
835551
C R3-715
Puževci mimo HŠ 29
Parc. 273
82
V
281.
835561
O 836141
Beznovci do HŠ 12
HŠ 12
96
V
282.
835571
O 836141
Beznovci do HŠ 17
HŠ 17
115
V
283.
835581
C 197030
Beznovci do HŠ 47/c
HŠ 47/c
195
V
284.
835591
O 836141
Beznovci do HŠ 20
HŠ 20
63
V
285.
835601
C 197030
Beznovci – pokopališče
Parc. 287
341
V
286.
835611
O 833011
Lemerje do HŠ 79/b
HŠ 79/b
73
V
287.
835621
O 836141
Beznovci do HŠ 26
HŠ 26
69
V
288.
835631
C 197030
Beznovci do HŠ 46
HŠ 46
129
V
289.
835641
C R3-716
Zenkovci do HŠ 46
HŠ 46
59
V
290.
835651
O 833001
Bodonci proti HŠ 93
Parc. 307
95
V
291.
835661
O 833001
Bodonci od HŠ 90 do Hadler
Parc. 414/1
183
V
292.
835671
C 333050
Bodonci do HŠ 104
HŠ 104
109
V
293.
835681
O 833281
Bodonci do HŠ 42
HŠ 42
155
V
294.
835691
C R3-716
Bodonci proti HŠ 27
Parc.749/1
236
V
295.
835701
C 333070
Bodonci do HŠ 120
HŠ 120
310
V
296.
835702
O 333071
Bodonci - Zenkovci Breg
Parc. 194
482
V
297.
835711
C R3-716
Bodonci do HŠ 3
HŠ 3
72
V
298.
835721
O 833281
Bodonci do HŠ 37
HŠ 37
215
V
299.
835731
O 833011
Zenkovci do HŠ 7
HŠ 7
62
V
300.
835741
O 833261
Bodonci do HŠ 63
HŠ 63
87
V
301.
835751
O 833291
Bodonci do HŠ 46
HŠ 46
205
V
302.
835761
O 833271
Bodonci do HŠ 76
HŠ 76
60
V
303.
835771
C R3-716
Bodonci do HŠ 19
HŠ 19
120
V
304.
835781
C 333100
Bodonci do HŠ 159
HŠ 159
118
V
305.
835791
O 835801
Vadarci do HŠ 69
HŠ 69
54
V
306.
835801
C 197030
Vadarci od HŠ 95 do HŠ 73
O 833171
1021
V
307.
835811
O 835801
Vadarci do HŠ 67
HŠ 67
84
V
308.
835821
O 833231
Vadarci do HŠ 25
HŠ 25
99
V
309.
835841
O 833151
Vadarci do HŠ 57
HŠ 57
67
V
310.
835851
C 197030
Vadarci do HŠ 62
HŠ 62
182
V
311.
835871
C 333040
Vadarci do HŠ 39
HŠ 39
116
V
312.
835891
C 333040
Vadarci do HŠ 37
HŠ 37
564
V
313.
835911
C 197080
Otovci do HŠ 9
HŠ 9
272
V
314.
835921
C 333160
Mačkovci do HŠ 1
HŠ 1
57
V
315.
835931
O 835031
Mačkovci do HŠ 44
HŠ 44
147
V
316.
835941
O 834951
Dankovci do HŠ 6/a
HŠ 6/a
325
V
317.
835951
C R1-232
Dankovci do HŠ 31/a
HŠ 31/a
87
V
318.
835961
C 333190
Pečarovci do HŠ 114/a
HŠ 114/a
68
V
319.
835981
C 333100
Pečarovci do HŠ 96/a
HŠ 96/a
181
V
320.
835991
C 333090
Pečarovci Sebeščan do HŠ 36
GC 137703
529
V
321.
836001
C 333020
Strukovci – Puževci
C R3-715
1515
V
322.
836011
C 333090
Šalamenci do HŠ 12/d
HŠ 12/d
51
V
323.
836021
O 833901
Šalamenci do HŠ 19
HŠ 19
93
V
324.
836031
C 333090
Šalamenci do HŠ 21
HŠ 21
163
V
325.
836041
O 834591
Vaneča do HŠ 70/e
HŠ 70/e
71
V
326.
836051
O 836071
Vaneča do HŠ 39
HŠ 39
60
V
327.
836061
O 834031
Vaneča do HŠ 16/i
HŠ 16/i
141
V
328.
836071
O 833971
Vaneča do HŠ 40
HŠ 40
96
V
329.
836081
C R1-232
Mačkovci do HŠ 51/c
HŠ 51/c
48
V
330.
836091
C 333090
Pečarovci do HŠ 13
HŠ 13
80
V
331.
836101
C 333090
Vaneča mimo šp. igrišča
O 833961
1157
V
332.
836111
O 833261
Bodonci do HŠ 61
HŠ 61
54
V
333.
836121
O 833261
Bodonci do HŠ 62
HŠ 62
89
V
334.
836131
C 265100
Dolina romi
C 265100
243
V
335.
836141
C 333020
Strukovci – Beznovci
C 197030
1875
V
336.
836151
O 835001
Mačkovci od HŠ 17 do HŠ 14
O 835032
127
V
337.
836161
C 333210
Puconci do HŠ 258
HŠ 258
158
V
338.
836171
C 333130
Moščanci do HŠ 16
HŠ 16
91
V
339.
836181
C R1-232
Moščanci do HŠ 26/b
HŠ 26/b
78
V
340.
836191
C R1-232
Moščanci do HŠ 45
HŠ 45
146
V
341.
836192
O 836191
Moščanci do HŠ 46
HŠ 46
112
V
342.
836193
O 836191
Moščanci do HŠ 44/a
HŠ 44/a
82
V
343.
836201
C R1-232
Dankovci do HŠ 22
HŠ 22
27
V
344.
836211
C R1-232
Vaneča – Puconci (CEROP)
C 333140
827
V
345.
836231
C 197130
Poznanovci pokopališče
mrl. veža
132
V
346.
836251
O 833971
Vaneča - Moščanci do HŠ 3
HŠ 3
457
V
347.
836261
O 833681
Šalamenci Rastike
HŠ 2
391
V
348.
854021
O 833161
Vadarci - Domajinski vrh
C 333030
244
V
2224 (Cankova), 264 (Rogaševci)
V…vsa vozila
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Puconci znaša 138.283 m.
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2019-41 (507) z dne 27. 3. 2019.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 83/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0004/2010
Puconci, dne 16. maja 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak