Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1526. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4068.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Nepremičnini:
– parc. št. 1153/1, k.o. 829 Dravograd
se z dnem pravnomočnosti odločbe Geodetske uprave Republike Slovenije št. 02112-716/2019-4 z dne 9. 4. 2019 odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postane nepremičnina iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0051/2018
Dravograd, dne 24. aprila 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala