Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1523. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4061.

  
Na podlagi 99. člena in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, Uradni list RS, št. 57/12 – ZSV-E, Uradni list RS, št. 39/16 ZSV-F, Uradni list RS, št. 29/17 – ZSV-G), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 14. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Zavod sv. Terezije, Videm 33 A, 1312 Videm - Dobrepolje, v višini 20,61 € na efektivno uro.
2. člen 
Za uporabnike znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoči družini na domu 6,30 €.
Za občino znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoči družini na domu 14,31 €.
3. člen 
Za občino znaša cena storitve v nedeljo 12,47 €, na dela prost dan ali praznik pa 12,82 €.
Za uporabnika znaša cena storitve v nedeljo 8,31 €, na dela prost dan ali praznik pa 8,55 €.
4. člen 
Občina pokrije razliko med dejansko opravljeno kilometrino in med kilometrino, vključeno v izračun cene za pomoč družini na domu.
5. člen 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 6. 2019.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-0003/2018 z dne 17. 4. 2018.
Št. 122-0004/2019
Videm, dne 14. maja 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič