Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1517. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Tehnik Laboratorijske biomedicine, stran 4055.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembi izobraževalnega programa Tehnik Laboratorijske biomedicine 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 171. seji, dne 22. 2. 2019, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme spremembo izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik laboratorijske biomedicine, ki ga je minister sprejel s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08), v delu, ki določa znanja izvajalcev izobraževalnega programa.
2. člen 
Spremembo izobraževalnega programa iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2019
Ljubljana, dne 22. maja 2019
EVA 2019-3330-0013
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport