Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1509. Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij, stran 4007.

  
Na podlagi petega odstavka 7. člena in šestega odstavka 11. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vzorec izjave o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in metodologijo spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
2. člen 
(vzorec izjave o dostopnosti) 
Zavezanci iz zakona, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij, uporabljajo vzorec izjave o dostopnosti iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 256 z dne 12. 10. 2018, str. 103).
3. člen 
(metodologija spremljanja) 
Organ, pristojen za informacijsko varnost, spremlja skladnost spletišč in mobilnih aplikacij v skladu z metodologijo iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 256 z dne 12. 10. 2018, str. 108).
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-280/2019-5
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2018-3130-0047
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost