Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1445. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018, stran 3903.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja
V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2019, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2018, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
4203008,648
1966
s količnikom
3177760,180
1967
s količnikom
2877444,382
1968
s količnikom
2626353,448
1969
s količnikom
2280901,035
1970
s količnikom
1902961,038
1971
s količnikom
1593715,391
1972
s količnikom
1353216,738
1973
s količnikom
1168440,155
1974
s količnikom
930186,283
1975
s količnikom
743673,498
1976
s količnikom
643676,103
1977
s količnikom
540560,361
1978
s količnikom
443583,667
1979
s količnikom
354182,928
1980
s količnikom
298673,935
1981
s količnikom
229610,171
1982
s količnikom
182281,545
1983
s količnikom
143407,327
1984
s količnikom
94318,651
1985
s količnikom
47637,208
1986
s količnikom
21382,283
1987
s količnikom
9660,021
1988
s količnikom
3639,075
1989
s količnikom
221,811
1990
s količnikom
46,287
1991
s količnikom
25,250
1992
s količnikom
8,499
1993
s količnikom
5,668
1994
s količnikom
4,418
1995
s količnikom
3,716
1996
s količnikom
3,224
1997
s količnikom
2,886
1998
s količnikom
2,634
1999
s količnikom
2,403
2000
s količnikom
2,172
2001
s količnikom
1,940
2002
s količnikom
1,768
2003
s količnikom
1,644
2004
s količnikom
1,556
2005
s količnikom
1,485
2006
s količnikom
1,412
2007
s količnikom
1,309
2008
s količnikom
1,214
2009
s količnikom
1,175
2010
s količnikom
1,130
2011
s količnikom
1,107
2012
s količnikom
1,102
2013
s količnikom
1,096
2014
s količnikom
1,087
2015
s količnikom
1,078
2016
s količnikom
1,061
2017
s količnikom
1,029
2018
s količnikom
1,000
Št. 007-31/2019
Ljubljana, dne 12. aprila 2019
EVA 2019-2611-0033
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost