Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1409. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, stran 3644.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 12/17) se spremenijo cene programov, in sicer:
Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 5. 2019 dalje za 1. starostno obdobje 472,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 404,00 EUR mesečno.
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje.
2. člen 
Ostala določila ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 602-1/19
Sodražica, dne 29. aprila 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec